سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند- X4
 • VMware مجازی سازی شده
 • 4vCores (~8GHz) پردازنده
 • 50GB NVMe فضای دیسک
 • 4GB (DDR4) حافظه موقت رم
 • نامحدود (استفاده عادلانه) پهنای باند
 • /32 آی‌پی
 • 1G (اشتراکی) پورت
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • فنلاند - هیلسینکی (هتزنر) موقعیت
سرور مجازی فنلاند - X8
 • VMware مجازی سازی شده
 • 6vCores (~12GHz) پردازنده
 • 100GB NVMe فضای دیسک
 • 8GB (DDR4) حافظه موقت رم
 • نامحدود (استفاده عادلانه) پهنای باند
 • /32 آی‌پی
 • 1G (اشتراکی) پورت
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • فنلاند - هیلسینکی (هتزنر) موقعیت
سرور مجازی فنلاند - X16
 • VMware مجازی سازی شده
 • 8vCores (~16GHz) پردازنده
 • 160GB NVMe فضای دیسک
 • 16GB (DDR4) حافظه موقت رم
 • نامحدود (استفاده عادلانه) پهنای باند
 • /32 آی‌پی
 • 1G (اشتراکی) پورت
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • فنلاند - هیلسینکی (هتزنر) موقعیت
سرور مجازی فنلاند - X32
 • VMware مجازی سازی شده
 • 10vCores (~20GHz) پردازنده
 • 200GB NVMe فضای دیسک
 • 32GB (DDR4) حافظه موقت رم
 • نامحدود (استفاده عادلانه) پهنای باند
 • /32 آی‌پی
 • 1G (اشتراکی) پورت
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • فنلاند - هیلسینکی (هتزنر) موقعیت